ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE


Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego: Pobierz wniosek

Wniosek o wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium Gminy Świlcza: Pobierz wniosek

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Pobierz wniosek

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy: Pobierz wniosek

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy: Pobierz wniosek | Pobierz załącznik

Powrót do serwisów